İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefeye Giriş
  3. Felsefenin Konuları ve Temel Disiplinleri
Trendlerdeki Yazı

Felsefenin Konuları ve Temel Disiplinleri

Felsefenin Konuları ve Temel Disiplinleri

zihin-felsefesinin-diger-felsefe-disiplinleri-arasindaki-yeri

Felsefenin Konuları ve Temel Disiplinleri

Felsefe, başka hiçbir alana benzemez. Hem yöntemlerinde hem de konusunun niteliğinde ve genişliğinde benzersizdir. Felsefe, insan yaşamının her boyutunda soruları takip eder ve teknikleri, herhangi bir çalışma veya çaba alanındaki sorunlara uygulanır. Kısa bir tanım, felsefenin zenginliğini ve çeşitliliğini ifade etmemektedir. Birçok şekilde tarif edilebilir. Temel gerçeklerin gerekçeli bir arayışı, anlayış arayışı, davranış ilkeleri araştırmasıdır. Kanıt standartlarını belirlemeye, çatışmaları çözmek için rasyonel yöntemler sağlamak ve fikir ve tartışmaları değerlendirmek için teknikler oluşturmaya çalışır. Felsefe, dünyayı diğer bireylerin ve diğer kültürlerin bakış açısından görme kapasitesini geliştirir; kişinin çeşitli çalışma alanları arasındaki ilişkileri algılama yeteneğini arttırır; insanın deneyimlerinin anlamı ve çeşitliliği hakkındaki algısını derinleştiriyor.

Geleneksel felsefenin alt alanları:

  • Mantık, iyiyi kötü muhakeme etmekten ayırmak için sağlam yöntemler sağlamakla ilgilidir.
  • Etik, ahlaki kavramlarımızın (doğru eylem, zorunluluk, iyilik, adalet gibi) anlamını alır ve ister özel ister kamusal hayatta olsun ahlaki kararlara rehberlik edecek prensipleri oluşturur.
  • Metafizik, var olan şey için ne tür şeylerin gerçek olduğunu belirlemek için temel kriterler arar.
  • Epistemoloji, bilginin doğası ve kapsamı ile ilgilidir.
  • Felsefe Tarihi, hem ana filozofları hem de felsefenin gelişimindeki tüm dönemleri inceler.

Genel Felsefe Dersleri

Ana hatlar şurada mevcuttur:

TRU Takvim Diğer birçok dal bu geleneksel çekirdek alanlardan büyüdü. Örneğin: metafizikten Zihin Felsefesi ve Din Felsefesi geliştirildi. Bilim Felsefesi, epistemolojiden geliştirilen belki de en büyük alt alandır. Dil Felsefesi hem metafizik hem de epistemolojik kaygılardan doğmuştur. Etikten, Siyaset Felsefesi, Hukuk Felsefesi ve Biyomedikal Etik, Çevre Etiği ve İş Etiği gibi uygulamalı etik alt alanları gibi ana alt alanlar ortaya çıkmıştır.

Yorum Yap

Yorum Yap