İlginizi Çekebilir
 1. Ana Sayfa
 2. Felsefeye Giriş
 3. Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir?

Felsefe Nedir?

Felsefe-Nedir-Ne-Demek-Kısaca-Tanımı

Felsefe Nedir?

Kelimenin tam anlamıyla, “felsefe” terimi, “bilgelik sevgisi” anlamına gelir. Geniş anlamda, felsefe, insanların kendileri, yaşadıkları dünyalar ve dünyayla ve birbirleriyle olan ilişkileriyle ilgili temel gerçekleri anlamaya çalıştıklarında üstlendikleri bir faaliyettir. Akademik bir disiplin olarak felsefe aynıdır. Felsefeyi okuyanlar sürekli olarak yaşamın en temel sorularına cevaplarını sormak, cevaplamak ve tartışmakla meşgullerdir. Böyle bir arayışı daha sistematik bir akademik felsefe yapmak, geleneksel olarak ana çalışma alanlarına bölünmüştür.

 

Metafizik

Özünde metafizik çalışması, gerçekliğin doğası, dünyada neyin var olduğu, nasıl olduğu ve nasıl sıralandığı konusundaki çalışmadır. Metafizikte filozoflar şu tür sorularla güreşirler:

 • Tanrı var mı?
 • Gerçek nedir?
 • İnsan nedir Bir insanı zaman içinde aynı yapan şey nedir?
 • Dünya kesinlikle maddeden mi oluşuyor?
 • İnsanların zihinleri var mı? Eğer öyleyse, zihin bedenle nasıl ilişkilidir?
 • İnsanların özgür iradeleri var mı?
 • Bir olayın diğerine neden olması nedir?

 

bilgi kuramı

Epistemoloji bilgi çalışmasıdır. Öncelikle dünya hakkında ne bilmemiz ve onu nasıl bilmemiz ile ilgileniyor. Epistemolojide tipik endişe soruları:

 • Bilgi nedir?
 • Bir şey biliyor muyuz?
 • Ne bildiğimizi nasıl biliyoruz?
 • Bazı şeyleri bilme iddiasında haklı olabilir miyiz?

 

ahlâk

Etik etüdü genellikle ne yapmamız ve ne yapmanın en iyi olacağı ile ilgilidir. Bu sorunla mücadelede neyin iyi ve doğru olduğu ile ilgili daha büyük sorular ortaya çıkar. Dolayısıyla, etik uzmanı aşağıdaki soruları cevaplamaya çalışır:

 • Ne iyi? Eylemleri veya insanları iyi yapan nedir?
 • Doğru olan ne? Eylemleri doğru yapan nedir?
 • Ahlak objektif mi öznel mi?
 • Başkalarına nasıl davranmalıyım?

 

Mantık

Felsefe çalışmasının bir diğer önemli yönü, insanların bu sorulara cevapları için verilen argümanlar veya sebeplerdir. Bu amaçla filozoflar, argümanların doğasını ve yapısını incelemek için mantık kullanırlar. Logistler aşağıdaki gibi sorular soruyor:

 • “İyi” veya “kötü” mantığı ne oluşturur?
 • Belirli bir muhakeme parçasının iyi mi yoksa kötü mü olduğunu nasıl belirleriz?

 

Felsefe Tarihi

Felsefe çalışması, yalnızca bu sorulara kendi cevaplarını vermekle kalmayıp, insanların geçmişte bu soruları nasıl cevapladıklarını da aramayı da içerir. Dolayısıyla felsefenin önemli bir kısmı, tarihi, bu sorularla ilgili cevapların ve tartışmaların tarihidir. Felsefe tarihini incelerken, tarihî figürlerin fikirleri incelenir:

 

Platon Locke Marx
Aristo Hume değirmen
Aquinas Kant Wittgenstein
Decartes Nietzsche Sartre

Sık sık felsefe çalışmasını motive eden şey yalnızca cevaplar veya tartışmaların kendisi değil, tartışmaların iyi ve cevapların doğru olup olmadığıdır. Dahası, felsefenin çeşitli alanlarındaki soru ve sorunların çoğu örtüşüyor ve hatta bazı durumlarda birleşiyor. Bu nedenle, neredeyse her disiplinde felsefi sorular ortaya çıkar. Bu nedenle felsefe aşağıdaki gibi alanları da kapsar:

Hukuk Felsefesi Feminizm Felsefesi
Din Felsefesi Bilim Felsefesi
Zihin Felsefesi Edebiyat Felsefesi
Siyaset felsefesi Sanat Felsefesi
Tarih Felsefesi Dil Felsefesi
Yorum Yap

Yorum Yap