İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Filozoflar
  3. Bruno Bauer Kimdir?
Trendlerdeki Yazı

Bruno Bauer Kimdir?

Bruno_Bauer

Bruno Bauer Kimdir?

Bruno Bauer (6 Eylül 1809–13 Nisan 1882), filozof, tarihçi ve ilahiyatçıdır. Kariyeri, 1848 Devrimi tarafından bölünen iki ana aşamaya ayrılır. 1840’larda, Vormärz veya 1848 Mart’ının Alman devrimlerinin başlangıcı olarak bilinen dönem, Bauer, bir cumhuriyetçi geliştiren Sol-Hegelci hareketin lideriydi. Hegel’in öznel ruhunu açıklamasından türeyen sonsuz öz-bilinçlilik teorisi, rasyonel özerkliği ve tarihsel gelişimi vurguladı. Hıristiyanlığın metinsel kaynaklarını inceleyen Bauer, dini, dünyasal yaşamdaki eksiklikler nedeniyle, kendine özgü mezhep ve maddi çıkarları onaylarken kendi kendine akılcı, aşkın güçler öngören bir yabancılaşma biçimi olarak nitelendirdi. Restorasyon devletini, sosyal ve hukuki temelini ve ortodoks dini ideolojisini eleştirdi. Modern kitle toplumunun ortaya çıkışını analiz ederek, mevcut düzene karşı olan muhalif muhalefetsizliği ve özgürlükle mülkiyeti eşitliği için liberalizmi reddetti, ancak sosyalizmi bireysel özerkliği yetersiz takdirle suçladı. 1848 yenilgisinden sonra, Bauer Hegel’i reddetti. Felsefenin tükenmesi ve liberal ve devrimci siyasetin başarısızlığından kaynaklanan genel bir Avrupa medeniyeti krizi öngördü. Krizden yeni kurtuluş umutları çıkacağına inanıyordu. Son yazıları, Rusya’nın küresel bir emperyalizm ve savaş dönemi açarak bir dünya gücü olarak ortaya çıkmasını inceledi. Bu yazılar Nietzsche’nin kültürel yenilemeyi düşünmesini etkiledi. Friedrich Engels ve Karl Kautsky, Bauer’ın sosyalist harekete yönelik dini eleştirilerini iddia ederken, geç dönem çalışmalarının anti-gelenekçili muhafazakarlığı, yirminci yüzyılda Carl Schmitt’in düşüncesini etkiledi.

Sıkı bir anti-milliyetçilik ve belirgin bir anti-Semitizm, Bauer’ın daha sonraki düşüncelerini tanımladı. Alman kültürünü, Prusya ve Avusturya rejimlerinin politik olarak tahsis edilmesine karşı savundu, ancak Goethe’de, örneğin metafizik geleneğe hayran bırakılmış olan yetersizliklerini eleştirdi. Bauer, Almanya’nın ırksal bir birim olmadığını, ırksal saflıkla değil, ırksal saflıkla değil, tarihi ve kültürel bir eser olduğunu vurguladı (Barnikol 1972, s. 393). Bununla birlikte, bazı unsurların karışıma dahil edilmediği açıktır: Yahudi meselesine tarihsel, kültürel ve dini olarak daha erken bakılmasının aksine, şimdi ırkın doğal bir ayrımının Yahudiler ve Avrupalılar arasında geçilmez bir ayrım yarattığını iddia etti (Bauer , “Yahudilerin Şimdiki Durumu” 1852). Yahudilerin politik yelpazedeki politik öneminin, Avrupa kültürünün kararsızlığına ve yaklaşan krize tanıklık ettiği iddiası, Ulusal-Sosyalist yazarlar tarafından karşılandı. Bauer’ın geç dönem çalışmaları, küreselleşme ve dünya savaşı hakkında önyargılı gözlemler içeriyor ve sosyalizmden emperyalizme ve anti-Semitizme kadar çeşitli yirminci yüzyıl ideolojik biçimleriyle yakınlıkları var. Buna karşılık, ilk çalışmaları orijinal, Hegel cumhuriyetçiliğini ortaya koyuyor ve Restorasyon politik düşüncesinin ve kitle toplumunun yükselişinin tutarlı analizlerini sunuyor.

Yorum Yap

Yorum Yap