İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Filozoflar
  3. ANAXIMENES KİMDİR ?

ANAXIMENES KİMDİR ?

Anaximenes

Anaximenes Kimdir ?

Miletli Anaximenes (M.Ö. 545), doğanın Yunan filozofu ve geleneksel olarak Batı dünyasında ilk filozoflar olarak kabul edilen üç Milet düşünürlerinden biridir. Diğer ikisinden Thales, suyun tüm maddenin temel yapı taşı olduğunu söylerken, Anaximander temel maddeyi “sınırsız” olarak adlandırmayı seçti.

Anaximenes, seleflerinin tercihleri ​​için aer (“sis”, “buhar,” “hava”) ikame etti. Hellenistik Çağ’a kadar süren yazıları, daha sonraki yazarların eserlerinde pasajlar dışında artık yok. Sonuç olarak, inançlarının yorumları sık sık çatışma içindedir. Bununla birlikte, çeşitli türdeki maddelerin yoğunluklarına karşılık gelen nem yoğunlaşma derecelerine inandığı açıktır. “En dengeli şekilde dağıtıldığında”, atmosferin ortak, görünmez havasıdır. Yoğunlaşarak ilk önce sis ya da bulut, sonra su ve en sonunda da toprak ya da taş gibi katı madde olarak görünür hale gelir. Daha fazla nadir görülürse ateşe döner. Bu nedenle, sıcaklık ve kuruluk nadir görülür, oysa soğukluk ve ıslaklık daha yoğun madde ile ilgilidir.

Anaximenes, Aer’ın sürekli olarak hareket halinde olduğu varsayımını, onun da yaşam sahibi olduğunu düşündüğünü ileri sürer. Sonsuza dek yaşadığı için Aer, ilahi olanın niteliklerini üstlendi ve diğer tanrıların yanı sıra tüm meselelerin nedeni oldu. Aynı hareket, Aer’ın bir fiziksel durumundan diğerine geçişi de hesaba katar. Evreni tutan ilahi hava ile insanları canlandıran insan “havası” veya ruhu arasında ortak bir analoji yaptığına dair kanıtlar var. Bir makro kozmos ile bir mikro kozmos arasındaki bu tür bir karşılaştırma, çeşitliliğin ardındaki birliği korumasını ve aynı zamanda çağdaşlarının tüm yaşamı ve davranışları düzenleyen genel bir ilke olduğu görüşünü pekiştirmesini sağlar.

Pratik bir insan ve canlı bir hayal gücüne sahip yetenekli bir gözlemci olan Anaximenes, ay ışığında sık sık görülen gökkuşağılara dikkat çekti ve suyu kıran bir kürek bıçağının verdiği fosforlu ışıltıyı tarif etti. Onun düşüncesi mitolojiden bilime geçiş için tipiktir; rasyonelliği, gökkuşağının bir tanrıça olarak değil, güneş ışınlarının sıkıştırılmış hava üzerindeki etkisiyle tartışmasından açıkça anlaşılmaktadır. Ancak düşüncesi, evrenin yarım küre olduğuna dair inancından da anlaşıldığı gibi, daha önceki mitolojik veya mistik eğilimlerden tamamen kurtarılmamıştır. Bu nedenle, kalıcı katkısı kozmolojisinde değil, bilinen doğal süreçlerin (yani yoğunlaşma ve az bulunurluk) bir dünya yapımında rol oynadığı yönündeki önerisinde yatmaktadır. Bu öneri, Anaximenes’in, maddelerde görünür niteliksel farklılıkların yalnızca miktar farklılıklarına indirgenmesiyle birlikte, bilimsel düşüncenin gelişiminde oldukça etkili olmuştur.

Yorum Yap

Yorum Yap