İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefe Akımları
  3. ANARŞİZM (KARGAŞACILIK) NEDİR?
Trendlerdeki Yazı

ANARŞİZM (KARGAŞACILIK) NEDİR?

anarsizm-nedir-1-1

Anarşizm (Kargaşacılık) Nedir?

“Otoriter olmayan” anlamına gelen Yunan kökünden (anarchos) türetilen anarşizm, anarşist ve anarşi, hem onay hem de onaylamamayı ifade etmek için kullanılır. Anarşizm, doktrinler ve tutumlar kümesi, hükümetin hem zararlı hem de gereksiz olduğuna inanır. Anarşist düşünce Batı’da gelişti ve esasen 20. yüzyılın başlarında dünyaya yayıldı.

Erken kullanımda tüm bu terimler aşağılayıcıydı: Örneğin, İngiliz İç Savaşları sırasında (1642–51) evrensel erkeklik oyuna radikal olan radikal Levelers, muhalifleri tarafından “Switzerising anarşistleri” ve Fransız Devrimi sırasında anılıyordu. Anarşistler, kendileri için, Brissot’un noktalarının çoğunu kabul edeceklerdi. İnsan yapımı yasaları reddederler, mülkiyeti bir tiranlık aracı olarak görürler ve suçun yalnızca mülkün ve otoritenin ürünü olduğuna inanırlar. Ancak, anayasa ve hükümetlerin reddedilmelerinin “adaletsiz” değil, insan toplumunun özgür gelişiminde doğuştan gerçek adalete (yasalarla sınırlandırılmadıklarında; ilkelerin,uygulamanın ilkelerine ve uygulamalarına göre yaşamalarının doğal eğilimi) yol açtığını savunuyorlardı.

Kendisini isteyerek anarşist olarak tanımlayan ilk kişi Fransız siyasi yazarı ve öncü sosyalist Pierre-Joseph Proudhon’du. Toplumun ekonomik temelleri hakkındaki tartışmalı çalışmasında ,Proudhon, toplumun gerçek yasalarının otorite ile ilgisi olmadığını, aksine toplumun doğasından kaynaklandığını ve otoritenin nihayetinde çözülmesini ve doğal bir sosyal düzenin ortaya çıkmasını öngördüğünü savunur.

Yorum Yap

Yorum Yap