İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefe Akımları
  3. MOHİZM NEDİR?

MOHİZM NEDİR?

1004

Mohizm Nedir?

Mohizm, Antik Çin’deki Savaşan Devletler döneminde (479-221 BCE) gelişen, etkili bir felsefi, sosyal ve dini hareketti. Mohizm, Mo Di ya da “Mozi” nin (“Usta Mo, yaklaşık 430 BCE)” adını vermiştir. Mozi ve takipçileri Çin’de felsefi argümantasyon ve tartışma başlattı. Yunanistan’da, antik Yunanistan’da olduğu gibi, nesnel ahlak standartlarını açık ve yansıtıcı bir arayışla meşgul eden ve düşünceleri için adım adım sıkı sıkıya dayanan argümanlar sunan gelenekler arasındaydı. basit veya şüpheli varsayımlara dayanmaktadır. Çin’in ilk açık etik ve politik teorilerini formüle ettiler ve dünyanın en eski neticesi olan bu sonucunu çıkardılar; insan refahını oluşturan çok sayıda içsel eşyaya dayanan oldukça sofistike bir versiyon. Mohistler pragmatik, temsili olmayan bir dil ve bilgi teorisi uyguladılar ve basit bir analojik argüman kuramı geliştirdiler. Çin felsefi söylemini ifade etmede ve şekillendirmede kilit rol oynadılar.

Okulun daha sonraki bir dalı (Mohist Kanunları girişine bakınız) sofistike bir semantik teori, epistemoloji, faydacı etik, analitik akıl yürütme teorisi ve mereolojik ontoloji formüle etmiş ve geometri, mekanik, optik ve ekonomi gibi çeşitli alanlarda araştırmalar yapmıştır. Anlambilimcileri ve faydacı ahlaklarının ortaya çıkardığı teknik sorunları ele aldılar ve Mohist doktrinlerini geliştiren, eleştirilere karşı savunan ve rakiplerinin görüşlerini çürüten bir dizi özlü, titiz argümanlar ürettiler.

Mohist düşüncenin ana unsurları, herkes için tarafsız kaygıyı vurgulayan faydacı bir etik temelli birleşik bir etik ve politik düzenin savunuculuğunu; askeri saldırganlığa ve başkalarına yaralanmaya karşı aktif muhalefet; fayda ve meyveliğe bağlılık ve atık ve lüksün kınanması; erdemli, yardımsever bir egemen devlet tarafından yönetilen ve hiyerarşik, liyakat temelli bir bürokrasi tarafından yönetilen merkezi, otoriter bir devlet için destek; ve geleneksel halk dininde ibadet eden Cennete (Tian, ​​kelimenin tam anlamıyla gökyüzü) ve hayaletlere saygı ve saygı. Mohist ahlak ve epistemoloji, yararlı ve ahlaki açıdan doğru sonuçlar doğuracak şekilde yargı ve eylemi güvenilir ve tarafsız bir şekilde yönlendirecek nesnel standartlar bulma konusundaki bir endişe ile karakterize edilir. Mohistler, insanların doğru olduğunu düşündükleri şeyi yapmak için doğal olarak motive olduklarını ve bu nedenle uygun ahlaki eğitimin genellikle doğru etik normlara uyma eğiliminde olacağını varsaymaktadır. Etik sorunları çözmek ve eylemi motive etmek için tartışma ve ikna etme gücüne kuvvetle inanıyorlar ve ahlaki ve politik soruların sorgulama yoluyla keşfedilebilecek ve savunulabilecek objektif cevapları olduğuna inanıyorlar.

Yorum Yap

Yorum Yap