İlginizi Çekebilir
94353-3-4-18c46
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefe Akımları
  3. MİNARŞİZM NEDİR?

MİNARŞİZM NEDİR?

2000px-flag_of_anarcho-capitalism-svg

Minarşizm nedir?

Minarşizm ya da “gece bekçisi” devletine olan inanç, yalnızca bireysel hakların korunmasına adanmış, asgari bir hükümeti savunan bir özgürlükçülük tarikatını tarif eden bir terimdir. Minarşizm, özgürlükçü bir kapitalist siyaset felsefesidir. Bu özgürlükçü cumhuriyette kısıtlı hükümet gücü, asgari harcama ve asgari müdahale seviyeleri olacaktır.

Çeşitli kaynaklar tarafından tanımlanır. En katı anlamda, devleti, yasayı tutar. En geniş anlamıyla, itfaiye dairelerini, hapishaneleri, yürütmeyi ve meşru hükümet işlevleri olarak yasama organlarını da içerir. Bu tür devletlere genellikle gece bekçisi devletleri denir. Minaristler, devletin işlemlere müdahale etmek için güç tekelini kullanma yetkisi olmadığını savunuyorlar. Minaristler genellikle ekonomiye karşı temeli-yok edici bir yaklaşıma inanırlar.

“Minarşist” adı, anarşist hareketten kaynaklanır ve anarşist filozof Samuel Edward Konkin III tarafından yazılmıştır. Fikirler, 60’lı ve 70’li yıllarda, “Anarşi, Eyalet ve Ütopya” adlı bir eseri, bir minarşist hükümet biçiminin nasıl görüneceğini açıklamaya çalışan Robert Nozick tarafından popülerleştirildi.

Nozick, Konkin veya Murray Rothbard tarafından savunulanlar gibi tam anarşinin, olamayan ve varolmaması gereken bir ütopyacı ideal olduğuna inanıyordu. Çünkü tam bir anarşist olmak, saldırganlık ilkesinin isteğe bağlı olduğuna ve bir anarko-kapitalist sistemin zamanla bir devletle aynı etkiye sahip kurumları geliştireceğine inanmaktır.

Yorum Yap

Yorum Yap