İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefe Akımları
  3. LİBERTERYANİZM (ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK) NEDİR?

LİBERTERYANİZM (ÖZGÜRLÜKÇÜLÜK) NEDİR?

s-6a1323b356949f44f88c25be64a523700cf2c4ad

Liberteryanizm (Özgürlükçülük) Nedir?

Özgürlük. Bu basit bir fikir, aynı zamanda karmaşık bir değerler ve uygulamalar sistemi; adalet, refah, sorumluluk, hoşgörü, işbirliği ve barış. Birçok insan, özgürlüğün, modern yaşamın değerinin özü olduğuna, sosyal yaşamın diğer tüm değerlerine öz ve form veren öz olduğuna inanır. Bunlar özgürlükçülerdir.

Özgürlük yüzlerce yıl boyunca büyük bir ilerleme kaydetti, ancak 20. yüzyılın ilk yarısı geri çekilirken gördü. Vahşi bir savaş, baskı, soykırım, korumacılık, sosyalizm, faşizm – insanlığın gerçekten sınırsız devletin korkunç gücünü yaşadığı bir zamandı.

Fakat yüzyılın sonlarında gelgit yeniden dönmeye başladı. Faşizm askeri olarak yenildi. Sovyetler Birliği çöktü. Apartheid demonte edildi. Gittikçe daha fazla sayıda ülke anayasal olarak sınırlı hükümeti, serbest piyasaları, serbest ticareti, bireysel hakları ve hoşgörüyü içermeye başladı. Bağımsızlık Bildirgesi’nin vaatleri, kadınlara, ırkçı ve dinsel azınlıklara ve eşcinsellere giderek daha da genişletildi. Güney Kore ve Tayvan’dan Şili ve Meksika’ya kadar birçok ülkede artan refah dalgası vatandaşları daha açık ve demokratik politik sistemler talep etmeye yöneltti. Ve özgürlükçülük, neredeyse dünyanın her ülkesinde özgürlüğü destekleyen taraflarla modern çağın merkezi bir politik ideolojisi olarak yeniden ortaya çıktı.

Ancak, özgürlükçüler gelecekle ilgili şikayette bulunmadılar ve göze alamazlar. Eski özgürlük tehdidi devam ediyor ve yenileri ortaya çıkıyor. Fanatik teröristler, silah ve araba bombalarıyla din getirmeye ve kadınları en aşağılayıcı tiranlığa boyun eğmeye zorlamaya kararlı, özgür toplumlara savaş ilan ettiler. Buna cevaben, daha özgür toplumlarda bazıları, uygarlığımızı ve mirasımızı savunmak adına, özgürlüğü sınırlamayı önerdiler.

Yorum Yap

Yorum Yap