1. Ana Sayfa
  2. Felsefeye Giriş
  3. Felsefenin genel özellikleri

Felsefenin genel özellikleri

Felsefenin genel özellikleri

20yy-felsefesinin-genel-ozellikleri_3831_17-30-01


Felsefenin genel özellikleri

Felsefe, açıkça tanımlanabilir ve özel bir deneyim biçiminde test edilmiş ve doğrulanmış inançlar, varsayımlar, ilkeler veya fikirler içeren resmi bir disiplin alanıdır. Felsefe, bizim dünyamızda büyüdü; bu, formalizasyon, batılılaşma ve uzmanlaşma olmak üzere üç faktörde gerçekleşti.

Bu, ciddiyetle ve hakikaten hayatıyla anlaşmaya çalışan, anlayışı ve bilgeliği için mücadele eden herkesin yaşadığı geniş felsefe dünyasıdır. Hayata gerçek bir insan tepkisi ile karakterizedir ve çoğu kültürde ve toplumda öğretilir. Ayrıca, bireylerin veya toplumların genel düşünceyi, alışkanlıkları ve yaşam davranışını düzenlemenin gayrı resmi olarak tanımladığı ve belirlediği inançlar, varsayımlar, gelenekler, gelenekler veya ilkeler dizisini ifade eder.

Bunlar geleneksel alışkanlıkları, karakter kiplerini ve genel bir türün entelektüel eğilimlerini içerir. Diğerleri şunlardır: bireylerin veya toplumların günlük sıkıntılara ve / veya yaşamın evrensel sorunlarına cevap vermek için belirlediği ve kullandığı kültürel gelenekler, tavırlar, değerler ve meslektaşlık normları ve davranış standartları. Bu tür felsefeler evlilik veya boşanma gibi bazı geleneksel olaylarla ilgili kararlar verirken kullanılabilir; kalıtsal konular, statü atamak, hava ve mevsimlerin basit açıklamalarını sunmak ve gelecekteki bir olayın basit tahminlerini sunmak için kullanılabilirler.

Yorum Yap

Yorum Yap