1. Ana Sayfa
 2. Felsefeye Giriş
 3. Felsefenin Bilimle İlişkisi Nedir?

Felsefenin Bilimle İlişkisi Nedir?

Felsefenin Bilimle İlişkisi Nedir?

Felsefe-Kitap-1
rx online

Bertrand Russell, felsefe ve bilim arasındaki farkın aynı derecede olmadığını söyledi. Prof. Dewey ayrıca felsefe ve bilimin köklerinin aynı olduğunu söyledi. Burada felsefe ve bilim arasındaki ilişkiyi inceleyeceğiz.

Bilim nedir?

Kelimenin tam anlamıyla ‘bilim’ kelimesi Latince bir kelimeden türetilmiştir ‘Scientia’ bilgi demektir. Bu nedenle, bilim bilgidir. ‘Bilim’ kelimesini kullandığımızda, aynı zamanda bilimsel bilgiyi ifade eder, bilimsel yöntemler ve farklı dallar örneğin fizik bilimi, biyolojik bilim ve sosyal bilimler gibi bilimlerdir.

Bilim genellikle ‘belli bir doğa bölümü ile ilgili sistematik bir bilgi birikimidir. Bu felsefe tanımı şu anlama gelir:

 1. Bilim sistematik ve iyi organize edilmiş bilgi verir. Bilimsel bilginin kesin ve kesin olduğu iddia ediliyor.
 2. Sınırlı bir alanı var. Bütünüyle değil, doğanın ya da deneyimin belli bir aşamasıyla ilgilenir.
 3. Metodları genellikle analitik olarak kabul edilir.
 4. Bilim, doğadaki olayları açıklamak için genel yasaların oluşturulmasını amaçlamaktadır.
 5. Bilim nicel sonuçlar verir. Kısacası bilim, dünyayı kesin ve nicel olarak tanımlamak ve yorumlamak amacıyla objektif bir araştırma yöntemidir.

Bilimin özellikleri:

Yukarıdaki tanım ve açıklama ile aşağıdaki özellikleri Bilim’e atayabiliriz:

 • Bilim, gözlem ve deneylere dayanır.
 • Bilim akıl dayanmaktadır
 • Bilimsel bilgi nesnel bilgidir
 • Bilimde gözlemler kanıt gerektirmez.
 • Nedensellik bilimde önemli bir kavramdır.
 • Gerçeklik, bilimsel sonuçların temelidir.
 • Bilimsel sonuçlarda kesinlik vardır.
 • Bilim, sistematik bir bilgi çalışmasıdır.
 • Bilim ve Felsefe İlişkisi
 • Bilim ve felsefe arasındaki ilişki şu satırlarda tartışılabilir:
 • Felsefe, tüm bilimlerin sonuçlarını eleştirel bir biçimde analiz eder ve yaşam ve dünyaya ilişkin sinoptik bir bakış açısı sunar. CD Broad, felsefenin amacının, çeşitli bilimlerin sonuçlarını ele almak, insanlığın dini ve etik deneyimlerinin sonuçlarını temaya eklemek ve sonra da bütünüyle yansıtmak olduğunu söylüyor. Umut, bu yolla, evrenin doğası ve bizim içindeki konumumuz ve beklentilerimiz hakkında bazı genel sonuçlara ulaşmamızın mümkün olabileceği yönündedir.
 • Hem Bilim hem de Felsefe doğruluk arayışı içindedirler.
 • Felsefe bilimsel yöntemi inceler.
 • Her ikisi de doğada kritik öneme sahiptir.
 • Felsefe bilimleri birleştirir ve bilimsel varsayımları inceler.
 • Bilimsel araştırma felsefi ilerlemeyi etkiler.
 • Felsefe, gelecekteki bilimsel süreç sürecine rehberlik eder.
 • Felsefe, bilimlerin yapıcı bir eleştirisini sağlar.
 • Felsefe ve Bilim Arasındaki Fark
 • Felsefe ve Bilim farklı kapsam ve problemlere sahiptir.
 • Felsefe ve bilimin tutumu farklıdır.
 • Bilim ve Felsefe yöntemlerinde farklılık gösterir.
 • Felsefi Sonuçlar, bu bilimlerden farklıdır.
 • Felsefe ve bilim farklı faaliyetlerde bulunur.
 • Felsefe ve Bilim’in ortak bir yanı var. Her ikisi de yansıtıcı, sorgulayıcı ve büyüdü gerçeğin tarafsız bir sevgisi ile ortaya çıktı. Her ikisi de dünyayı anlamaya çalışır. Fakat onların yaklaşımları farklı. Bilim, amaçlarının tanımını, öngörü deneyini ve kontrolünü sağlarken, felsefe yorumlamayı, yaşamdaki amaç ve değeri bulmayı amaçlar.

Yorum Yap