İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefe Akımları
  3. EĞİTİM FELSEFESİ NEDİR?

EĞİTİM FELSEFESİ NEDİR?

sas-864x467

Eğitim Felsefesi Nedir?

 

 

 

 

 

Eğitim felsefesi, doğanın felsefi yansıması, amaçları ve eğitim problemleri. Eğitim felsefesi Janus yüzlüdür. (Bu bağlamda, hukuk felsefesi, bilim felsefesi ve biyoetik de dahil olmak üzere tıp felsefesi gibi “uygulamalı” felsefenin diğer alanlarında olduğu gibi) konu olarak ele alarak teori ve pratik arasında bölünür. Hem temel felsefi konular (örneğin, bilginin doğası) hem de eğitim uygulamalarından kaynaklanan daha spesifik konular (örneğin, standartlaştırılmış testlerin istenebilirliği). Bu pratik konuların epistemoloji, metafizik, etik ve siyaset felsefesindeki uzun süredir devam eden felsefi sorunlara etkileri vardır. Bu birçok sorunu ve sorunu ele alan eğitim filozofu, kavramsal açıklık, tartışmacı titizlik ve bilgilendirilmiş değerleme için çaba göstermektedir.

Eğitim felsefesinin tarihi, çağdaş eğitim filozoflarının entelektüel gündemini belirlemek için – eğitim tarihinin kendisi gibi – kaygı ve meselelerin önemli bir kaynağıdır. Eşit derecede alakalı, konuya yönelik çağdaş yaklaşımların kapsamıdır. Burada tarihin ya da bu çağdaş yaklaşımların sistematik olarak gözden geçirilmesi mümkün olmamakla birlikte, birkaç önemli figürün kısa eskizleri sunulmaktadır.

Batı felsefi geleneği antik Yunanistan’da başladı ve eğitim felsefesi onunla başladı. Belli başlı tarihi figürler, daha geniş metafizik, epistemolojik, etik ve politik teorilerine dahil edilen eğitim felsefesi görüşlerini geliştirdi. Sokrates’in sorgulamanın “Sokratik yöntemi” nin (diyalektik bakınız) tanıtımı, inançları, kararları ve eylemleri haklı çıkarabilecek sebepleri ve nedenleri aramanın temel olduğu bir geleneği başlattı; Böyle bir sorgulama sonunda, eğitimin tüm öğrenci ve bireylerde, mümkün olan en büyük ölçüde, aklın hayatının peşinde koşmasını teşvik etmesi gerektiği görüşünü doğurdu. Eğitimde aklın merkezi yerine ilişkin bu görüş, diğer felsefi görüşlerinde önemli farklılıklar olmasına rağmen, eğitim felsefesi tarihindeki belli başlı şahsiyetlerin çoğuyla paylaşılmıştır.

Yorum Yap

Yorum Yap