İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefe Akımları
  3. ATOMCULUK (BÖLÜNEMEZCİLİK) NEDİR?
Trendlerdeki Yazı

ATOMCULUK (BÖLÜNEMEZCİLİK) NEDİR?

Atomculuk-Nedir-810x547

Atomculuk (Bölünemezcilik) Nedir?

 

 

 

 

Atomizm, karmaşık olayları sabit parçacıkların ya da birimlerin kümeleriyle açıklayan herhangi bir doktrindir. Bu felsefe, doğa biliminin en başarılı uygulamasında bulunmuştur. Öyleyse, doğada görünen formların çokluğu, bu parçacıklardaki ve konfigürasyonlarındaki farklılıklara dayanmaktadır; bu nedenle, gözlemlenebilir herhangi bir değişiklik de denebilir.

Atomizm, özünde analitik bir doktrindir. Doğada gözlemlenebilir formları içsel bir fahişe olarak değil, toplu olarak görüyor. Parçanın bütününde sergilenen nitelikleri ifade eden bütünsel teorilerin aksine, atomizm bütünün bileşenleri ve konfigürasyonları tarafından gözlemlenebilir özelliklerini açıklar.

Atomizmin tarihsel gelişimini ve özellikle modern atom teorisi ile olan ilişkisini anlamak için, atomizm ile katı anlamda diğer atomizm biçimlerini birbirinden ayırmak gerekir. Kesin anlamda atomizm üç nokta ile karakterize edilir:

  1. Atomlar kesinlikle bölünemez
  2. Niteliksel olarak özdeştir (yani yalnızca şekil, boyut ve hareket şeklinde farklı)
  3. Birbirleriyle yalnızca yan yana yerleştirilebilirler.

Atomizm genellikle dünyaya ilişkin “gerçekçi” ve mekanik bir bakış açısıyla ilişkilendirilir. Atomların açıklanacak fenomenleri daha iyi kavramak için kullanılan zihnin öznel yapıları olarak görülmemesi gerçekçidir; bunun yerine, gerçek gerçeklikte atomlar var. Aynı şekilde, gözlemlenebilir tüm değişikliklerin konfigürasyon değişikliklerine indirgenebileceğini öne süren şeylerin mekanik görüşü, sadece faydalı bir açıklayıcı model kullanmaktan ibaret değildir; mekanik tezi  yerine, gözlemlenebilir tüm değişikliklerin atomların hareketlerinden kaynaklandığını göstermektedir. Son olarak, analitik bir doktrin olarak atomizm, bir bütünün doğasının bileşen parçalarına bölünerek ve her bir parçayı kendi başına inceleyerek keşfedilemeyeceğini öğreten organizma doktrinlerine karşıdır.

Yorum Yap

Yorum Yap