İlginizi Çekebilir
  1. Ana Sayfa
  2. Felsefe Akımları
  3. ATEİZM (TANRITANIMAZLIK) NEDİR?

ATEİZM (TANRITANIMAZLIK) NEDİR?

i (1)

Ateizm (Tanrıtanımazlık) Nedir?

Ateizm, genel olarak, Tanrı ya da manevi varlıklardaki metafizik inançların eleştirisi ve reddedilmesidir. Bu nedenle, genellikle ilahi olanın gerçekliğini teyit eden ve genellikle varlığını göstermeyi amaçlayan teizmden ayırt edilir. Ateizm, cevapsız veya cevapsız bırakan agnostikizmden de ayırt edilir.

İnanç biçimleri ile inançsızlık arasındaki argümanlar diyalektiği, ateizmin, agnostikizmin ve teismizin en belirgin tasviri veya karakterizasyonu ile ilgili sorular ortaya çıkarmaktadır. Ateizm için izin belgesi. Bu makale çeşitli şekillerde kullanılacaktır. . Dersin bu bölümünde ateizme karşı ve aleyhte temel argümanlar ele alınacaktır.

Yahudiliğin, Hristiyanlığın ve İslam’ın merkezi, ortak bir çekirdeği, bir tanesinin ve sadece bir tanesinin gerçekliğinin kanıtıdır. Bu inançların taraftarları, evreni hiçbir şeyden yaratan ve tüm yaratımı üzerinde mutlak egemenliği olan bir Tanrı olduğuna inanır; bu, elbette, bu yaratıcı güce yalnızca tamamen bağımlı olmayan değil, aynı zamanda günahkâr olan ve sadık olanın inanması gereken insanı da, Tanrı’nın kendileri için kendi kararlarını kabul etmeksizin kabul ederek yaşamlarını yeterli derecede anlayabilen insanları içerir. Ateizm çeşitleri çoktur, ancak tüm ateistler böyle bir inancı reddederler.

Bununla birlikte, Ateizm daha geniş bir ağ oluşturur ve “manevi varlıklara” olan tüm inancı reddeder ve manevi varlıklara olan inancın bir sistemin dindar olmasının ne anlama geldiğinin kesin olduğu ölçüde ateizm dini reddeder. Dolayısıyla ateizm, yalnızca Yahudilik, Hristiyanlık ve İslam’ın merkezi kavramlarının reddi değildir; aynı zamanda, Dinka ve Nuer gibi Afrika dinlerinin dini inançlarının, klasik Yunanistan ve Roma’nın antropomorfik tanrılarının ve Hinduizm ve Budizm’in aşkın anlayışlarının reddedilmesidir. Genelde ateizm, Tanrı’nın veya tanrıların inkar edilmesidir ve eğer din manevi varlıklara olan inanç olarak tanımlanırsa, o zaman ateizm bütün dini inançların reddidir.

Yorum Yap

Yorum Yap